Waarom is Nederlands leren belangrijk ?

Brussel is een wereldstad met een mix van nationaliteiten, culturen en talen. Ondanks die verscheidenheid blijft er echter een prominente plaats weggelegd voor het Nederlands. Woon of werk je in Brussel, maar ben je de taal niet machtig? Dan doe je er goed aan om daar verandering in te brengen en Nederlands te leren.

Een werkgever in Brussel verwacht dat je Nederlands spreekt

In Vlaanderen is de officiële taal het Nederlands, in Wallonië is dat het Frans. Brussel, dat geografisch tussen deze gewesten in ligt, is tweetalig. Dat betekent dat zowel het Frans als het Nederlands de officiële talen zijn.

Ben je op zoek naar een job in Brussel? Dan verwacht je werkgever dat je je in het Nederlands kunt uitdrukken. Dat hoeft niet te verbazen. Als je morgen in Barcelona wil gaan werken, ligt het toch ook voor de hand dat je Spaans spreekt? Leer daarom Nederlands spreken wanneer je in Brussel aan de slag gaat.

In een internationale context is kennis van het Nederlands een pluspunt

Dat Brussel een wereldstad is, staat buiten kijf. Heel wat buitenlandse topbedrijven hebben hier hun hoofdzetel. Natuurlijk blijft het Engels de meest gehanteerde taal in internationale communicatie, maar wanneer de hoofdzetel zich in Brussel bevindt, kan je onmogelijk om deze geografische context heen: hier is het Nederlands een van de officiële talen.

Dat betekent dat elke onderneming bepaalde aanvragen bij de overheid in de officiële taal moet indienen: het Nederlands. Je werkgever zal het dan ook beslist een pluspunt vinden wanneer je het Nederlands machtig bent.

Meertaligheid is in elke context een sterke troef

Een werkgever zal een sollicitant nooit afwijzen omdat hij of zij te veel talen machtig is. Het omgekeerde gebeurt wel dagelijks: iemand komt niet in aanmerking voor een job omdat hij of zij onvoldoende talenkennis heeft.

Jouw kennis van het Nederlands zal dan ook steeds een troef zijn. Bovendien stimuleert het leren van een nieuwe taal je geest. Je traint zo je geheugen. De Nederlandse Academie reikt jou de juiste tools aan om op korte tijd het Nederlands onder de knie te krijgen.

Je kansen vergroten?

Wil jij je horizon verruimen? Leg je als werknemer in Brussel dan toe op het leren van het Nederlands! Bij de Nederlandse Academie bieden we verschillende cursussen aan.